Wyjazd studyjny do Brukseli (18-20 kwietnia 2023)


W kwietniu nasi studenci wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Brukseli, w trakcie którego odwiedzą Komisję Europejską i zapoznają się z jej pracą. Wyjazd jest finansowany z środków Komisji Europejskiej i organizowany przez jej regionalne przedstawicielstwo (Dom Europy we Wrocławiu).