O Katedrze Jean Monnet

Celem naukowym Katedry jest badanie funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej w warunkach kryzysu. Katedra w szczególności bada wpływ kryzysu ekonomicznego oraz pandemii wirusa Covid-19 na demokrację przedstawicielską w Europie. Działania Katedry są zorganizowane w trzech pakietach badawczych: WP-1 DYDAKTYKA (działania podejmowane przez kierowniczkę katedry i zespół), WP-2 EUROPE NOW! (aktywność w sferze publicznej skierowana do szerokiej społeczności, praktyków, organizacji pozarządowych, studentów i uczniów szkół średnich) oraz WP-3 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA (badania naukowe i warsztaty zajmujące się wpływem kryzysów na demokrację przedstawicielską).

Kierowniczka Katedry Jeana Monneta – Aleksandra Maatsch, profesorka nauk politycznych i lektorka DAAD w Instytucie Studiów Europejskich, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Zespół Katedry składa się z prof. Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej, prof. Anny Pacześniak, dr Edgarsa Eihmanisa oraz dr Tomasza Woźniakowskiego.

Kontakt aleksandra.maatsch@uwr.edu.pl