Zespół


Aleksandra Maatsch jest profesorem nauk o polityce i kierowniczką Katedry Jean Monnet w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (CEU), Aleksandra Maatsch uzyskała tytuł doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Bremie w Niemczech (2011). Następnie pracowała w Instytucie Spraw Publicznych (IPP-CSIC) w Madrycie, na Uniwersytecie w Cambridge (POLIS), w Instytucie Max Planck w Kolonii oraz na Uniwersytecie w Kolonii (p.o. kierowniczki Katedry Polityki Europejskiej i Wielopoziomowej). Aleksandra Maatsch uzyskała habilitację na Uniwersytecie w Chemnitz (Niemcy). Specjalizuje się w porównawczej polityce europejskiej i studiach legislacyjnych. Jej badania były publikowane w różnych czasopismach, takich jak West European Politics, Journal of Common Market Studies oraz Journal of European Public Policy.


Karolina Borońska-Hryniewiecka (dr hab.) jest kierowniczką projektu InPaCo. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Politologii i jest także członkinią  Katedry Jeana Monneta na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2020 roku jest również badaczką wizytującą w Centre européen de sociologie et science politique na Uniwersytecie Paris 1-Sorbonne. Jej badania sytuują się na styku europejskiej polityki porównawczej i studiów parlamentarnych. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest legitymizacja demokratyczna Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem roli parlamentów w polityce europejskiej. W przeszłości pracowała jako Jean Monnet Fellow w European University Institute we Florencji (2012-2013), wykładowczyni na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (2013-2015), oraz Uniwersytecie Panthéon-Assas w Paryżu (2018-2020), a także jako kierowniczka programu Unia Europejska w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (2016-2018). Jest autorką książki „Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role, ambicje i ograniczenia wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa, 2021). Jej badania ukazały się m.in. w European Political Science Review, Politics and Governance, Journal of European Integration oraz The Journal of Legislative Studies.

Email: Karolina.boronska-hryniewiecka@uwr.edu.pl

ORCID:0000-0002-0496-5163

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Karolina-Boronska-Hryniewiecka

Twitter: @K_Boronska


Edgars Eihmanis (PhD) jest politologiem zajmującym się problematyką porównawczej ekonomii politycznej i polityki publicznej. Edgars Eihmanis uzyskał tytuł magistra socjologii i nauk politycznych na Uniwersytecie w Amsterdamie oraz tytuł doktora nauk politycznych w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim (EUI) we Florencji. Brał udział w wielu międzynarodowych projektach, a jego badania były publikowane w wiodących czasopismach naukowych. Jego artykuł na temat efektów Semestru Europejskiego „Cherry-picking external constraints” został opublikowany w Journal of European Public Policy. Przed podjęciem pracy na Uniwersytecie Wrocławskim jako pracownik naukowy w finansowanym przez NCN projekcie PANDEMO (https://www.pandemo.eu), Edgars Eihmanis był stypendystą EUI, badającym społeczno-ekonomiczne reakcje Europy Środkowo-Wschodniej na pandemię.


Anna Pacześniak jest profesorem nauk politycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (od 2005 r.), specjalizuje się w polityce europejskiej i polskiej oraz w porównawczej analizie partii politycznych. W latach 2011-2018 pracowała jako wykładowca na Free University w Brukseli, w okresie 2016-2017 Anna Pacześniak była stypendystką Wallonia-Brussels International. Prowadziła różne projekty badawcze w Polsce i za granicą, np. „Européanisation des partis politiques – méthodes d’étude” (projekt badawczy realizowany w 2010 r. we Francji). Na Uniwersytecie Wrocławskim kieruje Zakładem Europejskich Procesów Politycznych, jest także vice-przewodniczącą Dyscypliny Nauk o Polityce i Administracji. Anna Pacześniak ma na swoim koncie wiele publikacji z zakresu problematyki partii politycznych, z których ostatnie to „Party organization and communication in Poland” (Palgrave 2021) czy „Comprendre la Pologne. Société, politique et institutions” (Paris 2016).


Paweł Kolbusz jest doktorantem w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim. Paweł jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego gdzie studiował Dyplomację Europejską, BA, oraz Interdyscyplinarne Studia Europejskie, MA. Po ukończeniu studiów Paweł pracował jako asystent w Parlamencie Europejskim. W swojej pracy doktorskiej bada wpływ pandemii Covid 19 na Semestr Europejski. Paweł mówi płynnie po polsku, angielsku i niemiecku.


Bastian Küntzel jest doktorantem w Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta na Uniwersytecie Wrocławskim i na Uniwersytecie Technicznym w Chemnitz gdzie realizuje swój projekt doktorski w ramach programu cotutelle, pracując pod opieką prof. Aleksandry Maatsch oraz prof. Stefana Garszteckiego. Bastian pracuje także jako badacz i doradca w branży edukacyjnej (współzałożyciel INCONTRO) współpracując z organizacjami młodzieżowymi ale i instytucjami jak Rada Europy, Komisja Europejska czy Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, DAAD. Projekt doktorski Bastiana bada wpływ pandemii i powiązanego z tym zamknięcia granic na tożsamość ludności polsko-niemieckiego pogranicza.

Jan Krotký jest badaczem podoktorskim w projekcie InPaCo i adiunktem w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Uzyskał tytuły magistra socjologii i europeistyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Masaryka w Brnie, gdzie w 2023 roku ukończył również studia doktoranckie w zakresie stosunków międzynarodowych i europeistyki. W latach 2021-2022 pracował jako badacz na Uniwersytecie w Darmstadt w projekcie HEUREC dotyczącym solidarności i spójności społecznej w Europie. Jego badania koncentrują się na dyskursie politycznym w obszarze migracji w Parlamencie Europejskim i legitymizacji UE. Jego ostatnie prace zostały opublikowane w European Policy Analysis, Journal of European Contemporary Studies i European Security.

Email: jan.krotky@uwr.edu.pl

ORCID: 0000-0002-0252-5180

Researchgate: https://www.researchgate.net/profile/Jan-Krotky-3

Twitter: @HonzaKrotky


Magistranci

Karolina Szopa

Bartomiej Wantoła

Vadym Sorochenko

Agata Holik

Robert Kostruba

Michał Domagała

Sebastian Portka

Paulina Soboniak