Poznajmy Wielokulturową Brukselę. Warsztaty międzynarodwe dla studentów UWr, 9-16 luty 2024, Bruksela. Dalsze szczegóły poniżej: