Katedra Jeana Monneta weszła w skład Jean Monnet Network E-Zarządzanie i Transformacja Cyfrowa w Unii Europejskiej, ENDE


Z radością informujemy, iż Katedra Jeana Monneta https://www.redemo.eu pod kierownictwem profesorki Aleksandry Maatsch (z tworzącego się Instytutu Studiów Europejskich na Wydziale Nauk Społecznych), wspólnie z partnerami z kilkunastu krajów, pozyskała środki na powołanie Jean Monnet Network „E-governance and Digital Transformation in the European Union, (ENDE)”. Jean Monnet Networks to finansowane ze środków UE prestiżowe sieci badawcze, w skład których wchodzą naukowcy kierujący centrami, katedrami lub modułami Jeana Monneta.

Główne obszary powołanej właśnie sieci badawczej ENDE związane są z praktycznym wdrażaniem e-governance w Unii Europejskiej. Szybki rozwój cyfryzacji nie tylko zmienia życie obywateli, ale wpływa także na postrzeganie Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie instytucji, takich jak partie polityczne i parlamenty narodowe. Celem interdyscyplinarnego projektu, który łączy nauki polityczne i europejskie, ekonomię, prawo, stosunki międzynarodowe, socjologię, jest zrozumienie tych procesów, prognozowanie tendencji i konsekwencji zachodzących zmian.

W sieci ENDE wrocławska Katedra Jeana Monneta jest odpowiedzialna za obszar Digital Politics. Oprócz kierowniczki katedry, w pracę naukową zaangażowani będą członkowie i członkinie zespołu katedry tj. profesorka Anna Pacześniak (Instytut Studiów Europejskich), profesorka Karolina Borońska-Hryniewiecka (Instytut Politologii) oraz doktor Edgars Eihmanis (Instytut Studiów Europejskich).

Projekt uzyskał finansowanie w wysokości 800 000 EUR na okres 36 miesięcy. Koordynatorem jest profesor David Ramiro Troitiño z Politechniki w Tallinie.