Kategoria: Uncategorized

  • PARLAMENTY W UNII EUROPEJSKIEJ A PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

    CESSP, PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE & the JEAN MONNET CHAIR (UWr) zapraszają na hybrydowy warsztat naukowy, który odbędzie się 27go stycznia 2023 w CESSP oraz na ZOOM. Języki: EN & FR (tłumaczenie symultaniczne). ZOOM link: https://redemo.eu/wp-content/uploads/2022/12/Programme-CESSP-JMC_27.01.2023.jpg kod 979330

  • Karolina Borońska-Hryniewiecka uzyskała nowy grant badawczy finansowany przez NCN

    We wrześniu dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka rozpoczęła realizację 3-letniego projektu badawczego pt. „Dwie strony tej samej monety? Badanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS (kwota finansowania: ok. 950 000 PLN). Ogólnym zamierzeniem projektu jest zbadanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej (WMP) poprzez identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną współpracę…