Kategoria: Uncategorized

  • Karolina Borońska-Hryniewiecka uzyskała nowy grant badawczy finansowany przez NCN

    We wrześniu dr hab. Karolina Borońska-Hryniewiecka rozpoczęła realizację 3-letniego projektu badawczego pt. „Dwie strony tej samej monety? Badanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej w Unii Europejskiej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS (kwota finansowania: ok. 950 000 PLN). Ogólnym zamierzeniem projektu jest zbadanie potencjału współpracy międzyparlamentarnej (WMP) poprzez identyfikację czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną współpracę […]