Zespół Jean Monnet ReDemo wziął udział w warsztacie inauguracyjnych sieci Jean Monnet „European Network on Digitalisation and E-governance, ENDE”, który odbyły się na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w dniach 8-10 października 2023 r.