„Zarządzanie Instrumentem na Rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności: Formułowanie, wdrażanie i monitorowanie krajowych planów” prezentacja D. Bockhorsta, F. Cortiego, E. Eihmanisa & J. Zeitlina w Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych (FEPS) w Brukseli, 27. Marzec 2023.