„Wykorzystanie RRF do wdrażania społecznej odpowiedzialności biznesu: Komisja Europejska jako rzecznik społeczny w krajach bałtyckich” – referat Edgarsa Eihmanisa, przedstawiony na konferencji Rady Studiów Europejskich w Reykjaviku, 27-29 czerwca 2023 r.