Prof. Karolina Borońska-Hryniewiecka członkiem Grupy Wysokiego Szczeba powołanej przez CEPS i SWP


Prof. Karolina Borońska-Hryniewiecka została zaproszona do Grupy Wysokiego Szczebla powołanej przez think tanki Centre for European Policy Studies (CEPS) oraz Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) składającej się ze znanych naukowców, ekspertów i praktyków (polityków, dyplomatów, doradców). Zadaniem grupy jest opracowanie rekomendacji mających na celu wzmocnienie demokracji w UE.

Więcej informacji o grupie i jej działalności:

https://www.ceps.eu/ceps-task-forces/ceps-swp-high-level-group-on-eu-democracy/

15 May 2023 – Brussels, Belgium – © Bernal Revert
15 May 2023 – Brussels, Belgium – © Bernal Revert