Ofiary Globalnej (Nie)Widoczności


JMC Postgraduate Seminar zaprasza na prezentację projektu grantu badawczego (NCN Preludium) Laury Piel Martin (UWr). Dyskutantem jest prof. Helen Touquet, Kierowniczka Katedry Wartości Europejskich, Uniwersytet w Antwerpii. Spotykamy się 25.01.2023, 10:00-11:30 am CET, LINK:https://zoom.us/j/91418684364?pwd=SEp5dk8zQTA4UlBSNlpuV2NXZjladz09