(Nie)podzielona: perspektywy współczesnej Europy


Studenci UWr zorganizowali trzecią międzynarodową konferencję naukową, która odbywa się 18-20 listopada 2022 roku w formie hybrydowej. Dalsze informacje:

https://uwr.edu.pl/wydarzenia/niepodzielona-perspektywy-wspolczesnej-europy/