Katedra Jeana Monneta wspólnie z Aston Centre for Europe organizują warsztat badawczy „Polityka terytorialna w Europie: czy pandemia Covid-19 doprowadziła do centralizacji czy decentralizacji władzy?”, 7-8 grudnia 2023 r., Wrocław.