Karolina Borońska-Hryniewiecka była przewodniczącą i dyskutantką panelu „Parliaments, citizens and the Future of Europe: synergies or legitimacy clashes?” podczas Konferencji Generalnej ECPR na Uniwersytecie Karola w Pradze w dniach 4-8 września 2023 r.