Kampania w Unii Europejskiej: Komunikacja Polityczna w Okresie Przedwyborczym. Warsztaty dla studentów UWr, 10-17 maja 2024, Bruksela. Więcej informacji poniżej: