„Grupa Wyszehradzka a wpływ wojny na Ukrainie na rozłam Wschód-Zachód w polityce UE”. Prezentacja Edgarsa Eihmanisa na warsztacie ” Ucieczka z politycznej pułapki? Unijne ścieżki integracji w dobie polikryzysu” zorganizowanym przez J. Zeitlina & F. Nicoli, Uniwersytet Amsterdamski, 30-31 marca 2023.