Edgars Eihmanis przedstawił dokument programowy (współautorstwo z J. Zeitlinem i D. Bockhorstem) „Rethinking the Governance and Delivery of the Cohesion Policy Funds: is the Recovery and Resilience Facility (RFF) a Model?” na posiedzeniu grupy wysokiego szczebla ds. przyszłości polityki spójności zwołanym przez DG REGIO w KE, 12 listopada 2023 r.