Czy możliwa jest akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej w czasie wojny? Wykład gościnny prof. Romana Petrova (Kierownik Katedry Jeana Monneta, Uniwersytet „Kijowsko-Mohylska”, Ukraina), 27 marca 2023.