Anna Pacześniak wygłosiła referat „Partyjne zawłaszczanie państwa w Polsce: diagnoza, prognoza i wnioski” podczas konferencji „Kryzys państwa? Państwo wobec kryzysów” zorganizowanej przez Katedrę Socjologii Polityki Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 9-10 marca 2023 w Warszawie.