Anna Pacześniak przedstawiła referat zatytułowany „Bridges and gulfs between party and non-party activism in Europe” podczas Światowego Kongresu IPSA 2023, 15-19 lipca, Buenos Aires.