Aleksandra Maatsch zaprezentowała artykuł „Powrót do praworządności: perpsektywa gołębi i jastrzębi” w ramach warsztatu badawczego projektu pt. Struktura instytucjonalna na rzecz przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej, CSIC, Madryt, 12.04.2024.