Aleksandra Maatsch wzięła udział w webinarze “Od semestru europejskiego do kryzysu Covid-19: koordynacja polityki makroekonomicznej i jej implikacje dla partnerów społecznych i regionalnych”


10.03.2022.

Organizatorzy: the Committee of the Regions, the Observatoire Social Européen and the University of Victoria, BC, Canada Information here: https://cor.europa.eu/en/events/Pages/european-semester-to-covid-19-macro-economic-policy-coordination-implications.aspx

Moderator: Wolfgang Petzold, zastępca dyrektora Europejskiego Komitetu Regionów ds. komunikacji

Komentatorzy: Kajus Hagelstam  (Parlament Europejski), Rob Jonkman (członek Komitetu Regionów), Aleksandra Maatsch (Uniwersytet Wrocławski), Sebastiano Sabato (Observatoire Social Europeen), Luc Tholoniat (Komisja Europejska), Alison Weston (Europejska Służba Działań Zewnętrznych).