Aleksandra Maatsch wzięła udział w spotkaniu networkowym Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD). W spotkaniu udział wzięło ponad 50 stypendystów DAAD z Dolnego Śląska (4.6.2024).