Aleksandra Maatsch wygłosiła referat zatytułowany „Demokracja parlamentarna podczas pandemii Covid-19: rozliczanie odporności i upadku” podczas Ogólnopolskiego Kongresu Europeistyki zorganizowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniach 20-22 września 2023 r.