Aleksandra Maatsch przedstawiła referat zatytułowany „Accounting for resilience of parliamentary democracy during the Covid-19 pandemic” podczas Konferencji Generalnej ECPR na Uniwersytecie Karola w Pradze, 4-8 września 2023 r.