Aleksandra Maatsch prezentuje artykuł „A Hamiltonian Moment for the EU? Domestic Ratifications of the European Financial Stability Facility and the Own Resources Decision” w ramach konferecji pt. „Polityka terytorialna w Europie: pandemia Covid-19 jako punkt zwrotny” na Uniwersytecie Aston w Birmingham, 27-28 kwietna 2023r.