Aleksandra Maatsch & Karolina Borońska-Hryniewiecka w gronie 150 najlepiej publikujących naukowców UWr (2019-21)


Dodatki motywacyjne zostały przyznane na podstawie Impact Factor artykułów opublikowanych w okresie 2019-21.

Konkurs na dodatki motywacyjne czasowe – II edycja – Uniwersytet Wrocławski (uwr.edu.pl)