Aleksandra Maatsch dołączyła do Rady Doradczej Centrum Jacques’a Delorsa w Berlinie, Hertie School (wrzesień 2023)