Prof. Karolina Borońska-Hryniewiecka uczestniczyła w przygotowaniu raportu o wzmocnieniu demokracji w Unii Europejskiej przygotowanego przed dwa think tanki: Centre for European Policy Studies (CEPS) i German Institute for International and Security Affairs (SWP). Link do raportu poniżej