Europejski warsztat dla studentów i doktorantów „Populizm w historii i dziś”


Berlin, 13-16 września 2022 r.

Populizm jest najczęściej uważany za zjawisko współczesne. Naukowcy podkreślają jednak, że aby zrozumieć jego współczesne przejawy, musimy również zrozumieć jego historyczne korzenie. Aby umożliwić studentom i naukowcom wspólne badanie populizmu w historii i współcześnie, Instytut Studiów Niemieckich i Europejskich (IGES) na Uniwersytecie w Birmingham, Katedra Jean Monnet w Centrum Willy’ego Brandta (WBZ) na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Centrum Badań nad Antysemityzmem (ZfA) na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie organizują 4-dniowe Europejskie Warsztaty w Berlinie, koncentrujące się na historycznych i aktualnych przejawach populizmu. Warsztaty oferują doktorantom i studentom studiów magisterskich możliwość zdobycia umiejętności badawczych i zastosowaniu ich do analizy materiałów źródłowych.

Warsztaty odbędą się w dniach 13-16 września 2022 r. w Berlinie. Dostępnych jest pięć miejsc dla studentów z każdej z trzech instytucji. Wszyscy uczestnicy otrzymają zwrot kosztów podróży i zakwaterowania. Oczekuje się, że uczestnicy wezmą udział w warsztatach przez cały czas ich trwania. Osoby, które chciałyby wziąć udział w warsztatach, proszone są o przesłanie do 30 kwietnia zgłoszenia (w języku angielskim) zawierającego:

  • list motywacyjny (maks. jedna strona A4) 
  • CV (maks. jedna strona A4).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do kierownika warsztatów w Państwa instytucji macierzystej:

Uniwersytet Wrocławski: Prof. Aleksandra Maatsch (aleksandra.maatsch@uwr.edu.pl)

Do czerwca poinformujemy kandydatów o pozytywnym rozpatrzeniu ich zgłoszeń. Spotkanie przygotowawcze i zapoznawcze odbędzie się online przed warsztatami.